Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι οι δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο που κατεβάζονται (DOWNLOAD) από το INTERNET, πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα, δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (MULTIMEDIA), υπηρεσίες σχεδιαμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων, υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων, παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχομένου, άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος.