Project Description

Ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης

Το ντοκιμαντέρ αυτό αποτυπώνει το όραμα για το μέλλον της ιστορικής θεολογικής σχολής, ενώ καταγράφει τις δραστηριότητες και την αγωνία της αδελφότητας για μια ανοικτή σχολή σε όλους. Σε μια εποχή μεταβατική για την ιστορία τέτοιων θεσμών η Χάλκη συνεχίζει να είναι φάρος πολιτισμού και ορθοδοξίας ενώ με την υπερδραστήρια αδελφότητα και την ευθύνη του Μητροπολίτη Προύσης κυρίου Ελπιδοφόρου κάθε μέρα που περνάει για την Χάλκη γεννιέται νέα ελπίδα.

Την εκτέλεση παραγωγής του ντοκιμαντέρ έκανε η sceptic productions  με την ευθύνη  της διαδικτυακής σελίδας Pemptousia.gr σε σκηνοθεσία σενάριο Γιάννη Σκοπετέα, οργάνωση παραγωγής έρευνα Μαρία Γιαχνάκη επιστημονική επιμέλεια Πέτρου Παναγιώτοπουλου και μουσική Ευάγγελου Σβάρνα.

 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΥΣ

Δίπλα στὴν Κωνσταντινούπολη, σὲ ἀπόσταση μιᾶς ὥρας μὲ πλοῖο, βρίσκεται ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα Πριγκηπόννησα, ἡ Χάλκη, μὲ τὸ ἱστορικὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης στὸ κεντρικότερο σημεῖο της, τὸ Λόφο τῆς Ἐλπίδας.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἱδρύθηκε τὸ 1844 καὶ λειτούργησε ἀνελλιπῶς ὡς τὸ 1971 ὁπότε ἔκλεισε μὲ Διάταγμα τῆς τότε Τουρκικῆς Κυβέρνησης. Σήμερα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τ῀ῆς Χάλκης παραμένει κλειστὴ ὡς Σχολή, ἀλλὰ εἶναι ἀνοιχτὴ ὡς χῶρος Ἱστορικῆς Κληρονομιᾶς, λατρείας, ἐκπαίδευσης καὶ Ἐπιμόρφωσης γιὰ ὅλους, χριστιανοὺς καὶ μή. Διαθέτει βιβλιοθήκη 90 000 βιβλίων ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα, κλειστὴ αἴθουσα διαλέξεων, σεμιναρίων  καὶ ἐκδηλώσεων, αἴθουσες μελέτης, κοιτῶνες φιλοξενουμένων καὶ μοναστηριακὸ ἑστιατόριο, τεράστιους χώρους γιὰ ὑπαίθριες ἐκδηλώσεις καὶ χιλιάδες μέτρα ὀργανωμένων κήπων μὲ φυτὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μία ὑπερδραστήρια Κοινότητα νεαρῶν, σὲ ἡλικία, Μοναχῶν φροντίζει γιὰ ὅλα αὐτά.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης σήμερα διαθέτει ἕτοιμες ἀρχιτεκτονικὲς μελέτες γιὰ νέους ξενῶνες, νέα Βιβλιοθήκη, νέο ὑπόγειο Συνεδριακὸ Κέντρο ποὺ σέβεται τὸ περιβάλλον. Εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀνοίξει καὶ ὡς χῶρος Ἀνώτατης Θεολογικῆς Ἐκπαίδευσης ὅταν οἱ καιροὶ τὸ ἐπιτρέψουν.

Στὴν κορυφὴ τοῦ “Λόφου τῆς Ἐλπίδας”, στὸ νησὶ τῆς Χάλκης, βρίσκεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀξιοπρεπὴς καὶ σιωπηλή, ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὸ Μοναστήρι αὐτὸ εἶναι κυρίως γνωστό, γιὰ τὴ στέγη ποὺ φιλόξενα παρεῖχε ἀπὸ τὸ 1844 σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἔνδοξα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ποὺ ἔβγαλε τὸ Γένος μας, τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀνέθρεψε καὶ ἔδωσε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ μέγιστες πνευματικὲς προσωπικότητες. Δὲν θὰ ὑπερέβαλε κανεὶς ἂν ἰσχυριζόταν ὅτι ὑπῆρξε ὅλα τὰ χρόνια λειτουργίας της κέντρο παραγωγῆς πολιτισμοῦ. Κάθε προσωπικὴ ἀναστροφὴ μὲ ἕναν ἀπόφοιτο τῆς Χάλκης ἀποπνέει τὸ ἄρωμα αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ Θεός, τοῦ ὁποίου οἱ βουλὲς καὶ τὰ κρίματα εἶναι ἀνεξιχνίαστα, ἐπέτρεψε ὅμως αὐτὸς ὁ τόπος τοῦ πνεύματος νὰ δοκιμαστεῖ. Οἱ τουρκικὲς Ἀρχὲς ἀποφάσισαν τὸ 1971 τὸ κλείσιμο τοῦ εὐαγοῦς αὐτοῦ Οἴκου τῶν Γραμμάτων. Πολλοὶ εἶναι οἱ νουνεχεῖς ἄνθρωποι ποὺ ἀντιδροῦν ἀπὸ τότε σὲ αὐτὴ τὴ δυσμενῆ ἐξέλιξη. Ὁμόδοξοι καὶ ἑτερόδοξοι, ἐκπρόσωποι ἱδρυμάτων ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ μεμονωμένες σημαίνουσες προσωπικότητες συμμερίζονται τὸ αἴτημα ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς καὶ οἱ φωνές τους προστίθενται στὸ ὑφιστάμενο καὶ διαρκῶς ὀγκούμενο κύμα διαμαρτυρίας.

Ἡ ἐλπίδα γιὰ τὸν τόπο αὐτόν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ φάνηκε, ὀνόματι καὶ πράγματι, στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης Ἐλπιδοφόρου. Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνέπνευσε τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ὥστε νὰ διορίσει κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 2011 τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο ὡς Ἡγούμενο τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδος. Ὁ νέος ἡγούμενος δραστηριοποιήθηκε ἀμέσως καὶ πλαισιώθηκε σὲ μικρό χρονικό διάστημα ἀπὸ ἕνα δυναμικὸ κύκλο νέων ἀνθρώπων περὶ αὐτόν. Σύντομα, ἡ ὁμάδα αὐτὴ ἐπιδόθηκε σὲ ἕνα πολυδιάστατο καὶ παραγωγικὸ ἔργο, μὲ τὴ συνέργεια εἰδικῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό: Καταλογογράφηση τῆς Βιβλιοθήκης, ἀνάπλαση τῶν κήπων, καταρτισμὸς σχεδίων γιὰ τὴν ἀναδιαμόρφωση τῶν ἐγκαταστάσεων, διοργάνωση Συνεδρίων καὶ πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ψηφιοποίηση παλαιτύπων βιβλίων καὶ πολλῶν ἄλλων δράσεων – ἐν μέσῳ μάλιστα τοῦ καθημερινοῦ λατρευτικοῦ προγράμματος τῆς Ἀδελφότητος, ἀλλὰ καὶ τῶν πολυάριθμων ξεναγήσεων ποὺ τελοῦνται στοὺς ἐπισκέπτες οἱ ὁποῖοι διαρκῶς συρρέουν στὴ Μονὴ (στὸ μοναδικὸ ἄλλωστε μνημεῖο γιὰ τὸ μεγάλου τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος νησὶ τῶν Πριγκηποννήσων, στὸ ὁποῖο δεσπόζει κυριολεκτικά ἡ Μονή). Αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν δραστηριοτήτων δικαιώνει ἀπολύτως τὸ σύνθημα τοῦ νέου Ἡγουμένου: «Ἐμεῖς τὴ Χάλκη τὴν ἀνοίξαμε, ἀπομένει τὸ ἐπίσημο τουρκικὸ κράτος νὰ ἀκολουθήσει μὲ τὴ Σχολή»!

Ἡ ἰστοσελίδα «Πεμπτουσία» καὶ ὁ ἐκδότης της, τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας, Διάσωσης καὶ Προβολῆς Πνευματικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Παραδόσεων «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός», εὐαισθητοποιήθηκαν ἔγκαιρα στὴν κοσμογονία ποὺ συντελεῖται στὴν κορυφὴ τοῦ «Λόφου τῆς Ἐλπίδας» καὶ ἀποφάσισαν τὴ δημιουργία ἑνὸς ντοκιμαντέρ, τὸ ὁποῖο καταγράφει τὶς πτυχὲς τοῦ ἔργου ποὺ παράγεται σήμερα στὴ μήτρα αὐτὴ τῆς Ρωμιοσύνης καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς προσπάθειας εἶναι ὁ ψηφιακὸς δίσκος ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας καὶ παραδίδεται ἐξ ὁλοκλήρου στὴ διάθεση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, γιὰ νὰ τὸν ἀξιοποιήσει κατὰ τὸ δοκοῦν.

Ἡ «Πεμπτουσία» καὶ ὁ «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικὸς» αἰσθανόμαστε εὐτυχεῖς, ποὺ ὁ ἀνὰ χεῖρας ψηφιακὸς δίσκος κοσμεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τοῦ Γένους, τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ παραχωρήσει συνέντευξη γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς παραγωγῆς.

Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτή, θεωροῦμε ὅτι προστίθεται ἕνας ἀκόμη κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῶν προσπαθειῶν μας γιὰ τὴ διάσωση καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ καὶ θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν, ὥστε νὰ προκύψει μία καθ’ ὅλα ἄρτια αἰσθητικὰ παραγωγὴ πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου κα τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

Νικόλαος Γκουράρος
Διευθυντής διαδικτυακού περιοδικοῦ «Πεμπτουσία»
Πρόεδρος Ἰνστιτούτου Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός

 

•Σενάριο Σκηνοθεσία ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ   •Ἔρευνα /Ὀργάνωση ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ •Ἐπιστημονικὸς σύμβουλος ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ •Μουσικὴ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ •Μοντὰζ ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ  •Διεύθυνση φωτογραφίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΙΚΑΣ •Κάμερα ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ   •Διεύθυνση φωτογραφίας (2nd Unit) ΤΑΚΗΣ ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ •Φωτογραφίες ἐξωφύλλου  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ  •Βοηθὸς Παραγωγῆς  ΜΑΡΘΑ ΣΒΑΡΝΑ •Post production STUDIO PIXEL • Ἐκτέλεση Παραγωγῆς  SCEPTIC PRODUCTIONS •Παραγωγὴ  ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ  Μὲ τὴν εὐγενικὴ χορηγία τῆς  ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ