Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός”

Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου “Άγιος Μάξιμος ο Γραικός” το οποίο δραστηριοποιείται στην έρευνα, καταγραφή, διάσωση, διάδοση, προβολή και ανάδειξη του Παγκόσμιου Ορθοδόξου Πνευματικού και Πολιτιστικού Πλούτου και Αποθέματος.

Permalink

ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟ – Χρήστος Τσιαμούλης

ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟ – Χρήστος Τσιαμούλης

Το Ινστιτούτο Έρευνας Διάσωσης και Προβολής Πνευματικών και Πολιτιστικών Παραδόσεων Άγιος Μάξιμος ο Γραικός διαπιστώνοντας ότι στο χώρο της μουσικής στην Ελλάδα έχουν διεισδύσει πολλά ξένα στοιχεία και έχει υποβαθμιστεί η ελληνική μουσική, που όμως έχει τη δυνατότητα να κάνει βήματα προόδου παρουσιάζοντας εκλεκτή ποιότητα στον ήχο αλλά και στο στίχο, ανάθεσε στο Χρίστο Τσιαμούλη […]

Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός απευθύνεται στους έχοντες Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από ωδεία ή είναι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι θα κατέχουν την ύλη του Διπλώματος της Βυζαντινής Μουσικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι […]

Permalink

20 υποτροφίες για την παρακολούθηση διετούς Προγράμματος Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

20 υποτροφίες για την παρακολούθηση διετούς Προγράμματος Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

Το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός στα πλαίσια της ευόδωσης των σκοπών του δηλαδή την έρευνα, διάσωση και προβολή των πνευματικών και πολιτιστικών μας παραδόσεων, εγκαινιάζει διετές πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική μουσική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.) με ειδίκευση στην Ψαλτική όπου διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίων, κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων και μουσικοί εγνωσμένης αξίας και παρουσίας.  Η ανάγκη […]

Permalink

ΥΛΗ Εισαγωγικών Εξετάσεων για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

ΥΛΗ Εισαγωγικών Εξετάσεων για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

Ως ύλη για τις προφορικές εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.) καθορίζεται αυτή που είναι υποχρεωτική για την απόκτηση Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής και ιδιαίτερα: ΘΕΩΡΙΑ • Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Παρίσι 1821 • Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, […]

Permalink

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική (Π.Ε.Κ.Ε.Μ.)

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014   ΕΚ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ